Tvary schodiska

Tvary schodiska Pri výbere finálnej podoby schodiska treba brať do úvahy najmä veľkosť a tvar stavebného otvoru. Od týchto parametrov sa odvíja pôdorys, ktorý je určujúcim znakom každého projektu schodiska. Z každého priestoru sa snažíme vyťažiť ten najoptimálnejší tvar schodiska, z hľadiska funkčnosti, estetického aj umeleckého pôsobenia, pre maximálnu spokojnosť zákazníka.