Postup realizácie

Náš štandardný postup realizácie akejkoľvek zákazky je popísaný v nasledovných bodoch....

  • bezplatná konzultácia (treba vedieť: rozmery a prvky priestoru (zásuvky, okná, radiátor...), vedenie sietí (plyn, voda, elektrina), potrebné stavebné úpravy (podlaha, podhľady, priečky...), alebo konzultácia priamo na mieste realizácie u zákazníka
  • zameranie priestoru a obmedzujúcich prvkov
  • špecifikácia produktu spolu s predajcom > vytvorenie predbežnej cenovej ponuky
  • odsúhlasenie predbežnej cenovej ponuky zákazníkom a podpísanie objednávky (zaplatenie zálohovej faktúry 50% sumy)
  • realizácia 3D návrhu
  • konzultácia so zákazníkom a následné zapracovanie úprav
  • schválenie 3D návrhu – konečná podoba produktu a finálna cena
  • zadanie konečnej podoby produktu do výroby
  • kompletizácia dodávky a dovoz na miesto inštalácie (zaplatenie druhej zálohovej faktúry 40% sumy)
  • montáž (inštalácia) produktu u zákazníka (doplatenie zvyšných 10% sumy)

Spôsoby úhrady platby sú hotovosťou alebo bezhotovostným prevodom.
Pokiaľ máte špeciálne požiadavky, vo veci postupu realizácie alebo platby, necíťte sa obmedzený našim štandardným postupom a povedzte o tom našim obchodným zástupcom, dohodneme si individuálne podmienky.