História firmy

Začiatok spoločnosti siaha do roku 1999, kedy bola založená zápisom do obchodného registra. Jej história však siaha ďaleko pred tento rok. Už dlhé roky pred založením spoločnosti sme mali skúsenosti s výrobou nábytku v zahraničí. Oslovení pokrokovým prístupom k zákazníkovi a vysokou úrovňou obchodných vzťahov sme sa rozhodli pre aplikáciu týchto princípov v našej spoločnosti. Od momentu vzniku sa spoločnosť DREVODOMA, spol. s r.o. vyvíjala vo všetkých smeroch. Dnes ponúkame okrem stolárskej a stavebnej výroby aj obchodnú činnosť. Pozadu neostala ani drevárska časť. S nákupom a zapracovaním novej počítačom riadenej (CNC) technológie máme ambíciu pozdvihovať kvalitu Slovenskej nábytkárskej produkcie.

Fotogaléria