Filozofia firmy

Spoločnosť DREVODOMA, spol. s r.o. má korene v podhorskej oblasti, kde porozumenie a osvojenie si práce s drevom bolo nevyhnutnou podmienkou prežitia. Preto je pre nás drevo živým materiálom, ktorý je vo svojej podstate nenahraditeľný. Do návrhu a realizácie akéhokoľvek nášho výrobku sa snažíme vniesť čo možno najviac neopakovateľnej krásy prírody. Skúsenosti s drevovýrobou v zahraničí nás oslovili pokrokovým prístupom k zákazníkovi a vysokou úrovňou obchodných vzťahov. Snažíme sa udržať v týchto oblastiach vysoký štandard. Nadštandardné požiadavky zákazníka preto vnímame nie ako príťaž, ale ako obohatenie pre obe strany. To je dôvod, prečo pristupujeme ku každému zákazníkovi individuálne.